"med kompetanse på ditt hjem"

   N.H. TAKST & BYGGRÅDGIVNING AS    

Råde-Moss-Rygge-Indre Østfold-Ski-Vestby-Rakkestad-Halden-Sarpsborg-Fredrikstad 

Teknisk rådgivning

 tilbyr planlegging og prosjekteringshjelp både til den profesjonelle bygger og til private. 

Tilstands rapport

Eierskifte/- tilstandsrapport er blitt en nødvendighet etter endring i avhendingslova 01.01.22. 

Taksering

Verdi setting i forbindelse med salg, skade, refinansiering eller bygging av boliger og leiligheter.  

Kompetanse på ditt hjem

Husene våre representerer store verdier. De må tas vare på, både så verdiene sikres og  vokser, sørg for å skaffe deg mest mulig kunnskap om nettopp dine verdier. Med lang alsidig erfaring kan du være trygg på at NH Takst har kompetanse på ditt hjem. 


Byggmester/ Takstmann

Verdien på din bolig kan nok mange si noe om, det er ofte markedet og etterspørsel som bestemmer det. Men ønsker du riktig informasjon om tilstanden bør du kontakte en bygningskyndig fagmann. 


N.H. Takst & Byggrådgivning AS

på vei til deg